Вход Регистрация

Вход

 
 
 

Проект BGMountains

Описание на BGMountains

Картата се различава значително от съществуващите до момента и е пригодена специално за туристически нужди. Основните и предимства са:

  • разделение на туристическите пътеки и пътища по цвят на маркировката - червена/жълта/зелена/синя/кафява. Различават се маркирани пътища от пътеки, както и немаркирани пътеки и проходими трасета без пътека.
  • хоризонтали през 10 метра
  • прецизни контури на водоеми - реки и езера
  • маркирани точки от интерес за туристите - водоизточници, кръстопъти, места за убежище и т.н.
  • прецизни пътища в селищата
  • планините не са ограничени до държавната граница на Република България, а включват и частите им в съседни държави
  • включени са рутиращи възможности

     Комплектът карти има 6 нива на подробност:

Ниво Описание MapSource GPS
Ниво 0 Видими са всички обекти върху картите на планините, хоризонтали през 10 м 20-200м 5-120м
Ниво 1
Видими са всички обекти без точки в градовете като кина, театри, заведения, хотели, хоризонталите са през 20 м 300м 200-300м
Ниво 2 Видима е цялата пътна мрежа, всички реки, полигони за теренно покритие, по-важни точки, хоризонталите са през 50 м 500-700м 500м
Ниво 3 Видимо е теренното покритие, от пътната мрежа са видими само асфалтовите пътища, главните улици в населени места, маркираните туристически маршрути, големите реки, само най-важните точки като хижи и главни върхове, населени места, хоризонталите са през 100м 1-1,5км 800м-1.2км
Ниво 4 Видима е пътната мрежа извън населените места, някой важни точки, хоризонталите са през 200 м. На това ниво полигоните за теренното покритие се подменят с височинен шейдър.
2-7км 2-3км
Ниво 5 Видими са само точки на големите градове и схема на най-главните пътища 10-200км 5-200км

* Мащабите са валидни при настройки Medium в MapSource и Normal на GPSr


    Комплектът карти съдържа три типа картни листове:

  • карти на планини
  • карти съдържащи височинни хоризонтали
  • карта с височинен шейдър

    Картите са компилирани със cGPSmapper (Routable, version 0100g).

 

Вие сте тук:Начало Проект BGMountains Описание на BGMountains