Log in Register

Log in

 
 
 

BGMountains Project

Използване на BGMountains с GPS-приемник (GPSr)

Визуализирането на картата върху приемник зависи както от модела на самия приемник, така и от неговите настройки. В това описание ще се спрем на най-популярния модел за планински туризъм 60CSX. Както в Mapsource, така и на GPSr има настройка за подробностите в зависимост от мащаба. На 60CSX се намира в Main Menu -> Setup -> Map -> General ->Detail. BGmountains e опртимизирана за настройка Normal. Поради малкия екран на приемника и понеже BGMountains е много подробна карта настройки More и Most тук са неизползваеми. Напротив, при използване на GPSr на мащаб 500 метра в някой населени места се препоръчва превключване на настройка Less, ако пътната мрежа Ви изглежда като чиния със спагети.

Друга съществена настройка е Main Menu -> Setup -> Map -> Points ->Map Points. Някой типове точки в гарминския формат за карти не се повлияват от дефиницията за ниво на визуализация и настройката Auto на 60CSX, а също и на други модели не работи както се очаква. Подходящи настройки за планинско ходене са 2-3 км, а за използване на приемника в населено място около 200 м.

BGMountains има само дневна цветова схема. Препоръчва се настройка Daytime в Main Menu -> Setup ->Display -> Display Mode .

You are here: Home BGMountains Project Използване на BGMountains с GPS-приемник (GPSr)