Log in Register

Log in

 
 
 

GPS Track Details
Uploaded by: pelitko
Count the Time
(km/h)
Mountain: Middle Balkan
Date: 11/10/2014
Type: Pedestrian
Difficulty Level: 3/5 - Medium
Lenght: 29.52 Kilometers
Total Ascent: 1126 Meters
Total Descent: 497 Meters
Hits: 39766
Overall ratings: 5.427 calculated from 44129 vote(s)

От ж.п. гара Дъбово тръгнах по шосето на север към с. Яворовец. По средата на разстоянието се минава край запазен римски мост, като отбивката от шосето към него е немаркирана. След с. Яворовец се качих на източния вододел на Дъбовска река и на билото му достигнах до стария римски път Друма. Част от този път е Иванковата пътека по която вървях няколко километра. Пътят Друма следва билото на източния вододел, като пресича  поляни, които в миналото са били голи. Днес тези поляните са заети от бодливи храсти и следването на пътя Друма по тях е невъзможно. За да ги заобиколя вървях известно време   през гората встрани от пътя по много труден терен. Преди вр. Леска римския път влиза в гората и следването му оттам до ж.п. гара Кръстец е лесно и приятно. От северната страна на вр. Леска се минава край останките на крепост от типа дема-преградна стена. Крепостта се нарича Преградата, а на върха над нея са останките от петоъгълната кула Грамадата. Напред по маршрута има още една преграда, която се намира западно от вр. Череша. Там няма камъни затова преградата е направена от изкопана почва и се нарича Прекопа. Разстоянието от гара Дъбово до гара Кръстец е само 27 км., но поради трудния терен се изминава за около 8.30 часа. От гара Кръстец на обратно към гара Дъбово се върнах с влака.

Снимки

Only registered and logged in users can submit a comment.

display:none display:none display:none
You are here: Home GPS Routes Routes гара Дъбово - Друма - крепост Преградата - гара Кръстец